Huisregels

Geachte gasten,

Hierbij de huisregels zoals deze gelden in onze groepsaccommodaties. Dit om het verblijf plezierig en veilig te laten verlopen en overlast tot een minimum te beperken. De normen en waarden zoals in Nederland gebruikelijk, gelden ook in onze accommodatie.

Buiten:
- Geluidsoverlast voor uw buren, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts moet worden voorkomen.
- De buitenruimte en overdekte buitenruimte kan na 23.00 uur niet meer gebruikt worden.
- Het is niet toegestaan muziekinstallaties buiten het gebouw te gebruiken, dus ook niet in de overdekte buitenruimte.

Binnen:
- Alleen de geluidsinstallatie van de accommodatie mag binnen gebruikt worden.
- Het is niet toegestaan meegebrachte geluidsapparatuur in het pand te plaatsen en te gebruiken,
- Het geluidsniveau dient van dien aard te zijn dat er naar buiten toe geen overlast ontstaat
(harde muziek is niet toegestaan).
- Na 23.00 uur dienen ramen en deuren gesloten te zijn.
- Na 24.00 uur gaat de nachtrust in.

Brandveiligheid:
- In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan om te roken of andere bronnen van vuur te hebben, doorgangen te
versperren en bedden te verschuiven.
- Niet noodzakelijk gebruik oneigenlijk gebruik en misbruik van veiligheidsvoorzieningen is uitdrukkelijk verboden.
- Bij misbruik zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor de huurder.

Bij het accepteren van de huissleutel verklaart u zich akkoord met de huisregels en bent u volledig aansprakelijk voor de toestand van de inventaris en het gebouw, ook voor diefstal uit het gebouw.

Sluit bij vertrek alle deuren en ramen.

Boeken